SKS Group

Projektipalvelut

SKS Control tarjoaa asiakkailleen monia teknisiä palveluita. Näitä hyödyntämällä voimme tarjota asiakkaillemme tuotteitamme ja palveluitamme myös projekteina, jotka mahdollistavat kokonaisten järjestelmien suunnittelun ja rakentamisen.

Projektitoimintamme käsittää sekä tuotekehitystoimintaa, suunnittelemiemme järjestelmien toimitusprojekteja että sovellusprojekteja suoraan loppukäyttäjille.


Kehitysprojektin
tavanomaiseen kokonaisuuteen kuuluu koneenvalmistajan tuotteeseen kuuluvan kokonaisuuden, kuten käyttö- ja ohjausjärjestelmän kehittäminen ja usein myös prototyypin rakentaminen. Kehitysprojektin luonteeseen kuuluu tuotevalintojen ja teknisten ratkaisujen testaaminen ja optimointi. Tähän käytettävä aika ja kustannus mitoitetaan huomioiden suunniteltavan laitteiston suunniteltu elinkaari ja valmistusmäärät.

Toimitusprojektien tarkoituksena on kehitetyn järjestelmäkokonaisuuden pohjalta tehtävien installaatioiden toimittaminen. Automaatiojärjestelmille ja automaattisille koneille on tavanomaista, että kunkin installaation yhteydessä tehdään asiakaskohtaista konfigurointia ja kukin toimitettava laitteistokokonaisuus valmistetaan loppuasiakkaan spesifikaation mukaisesti. Tällöin asiakaskohtainen laitteisto toimitetaan projektin muodossa.

Sovellusprojekti on tavallisesti loppukäyttäjälle tehtävä uusi sovellus. Usein myös vanhojen koneiden ja tuotantolinjojen modernisoinnit tehdään sovellusprojekteina. Sovellusprojektin luonteeseen kuuluu yhden tai muutaman installaation valmistaminen, jolloin tehtävillä laitevalinnoilla pyritään varmistamaan laitteiden soveltuvuus tehtäväänsä ilman kokeiluja sekä usein minimoimaan kehityskustannukset varautumalla jonkin verran myös yllättäviin lisätarpeisiin suorituskyvyssä ja ominaisuuksissa. Tarvittaessa voidaan projektiin sisällyttää myös ennakkoselvityksiä ja kokeiluja.