SKS Group

Turvallisuuskartoitukset

Näyttämömekaaniset laitteet on huollettava ja tarkastettava vuosittain. Hyvin huollettuna laitteisto on turvallinen, sen käyttöikä pitenee ja ylläpidon kokonaiskustannukset laskevat. Selkeä raportointi auttaa kustannuksien ennakoimisessa ja vuosisuunnittelun budjetoinnissa